Партньори

Кар Пейнт Сервиз ООД е доверен сервиз за ремонт на автомобили при настъпили застрахователни събития.
Извършва безкасов ремонт с възлагателни писма на следните компании:

Прилагаме и част от сертификатите, които фирмата ни е притежава: